Hotline: O9!222448!/0932797118

Chống sét trạm (TE- Bowthorpe)

Mã sản phẩm:
Nội dung mô tả

Chi tiết

Line
No.

Mô tả

Catalogue No.

Recommended
Selling Price
 (VND)

 

2

Chống sét 420kV, gốm, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

MEH443‐420

     348,766,000

3

Chống sét 192kV, gốm, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

MCA33‐192

     109,961,000

4

Chống sét 192kV, polymer, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

BOW-PCA33E192L21E1M8-5

       59,211,000

5

Chống sét 96kV, polymer, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

BOW-PCA3E96L21E1M8-5

       34,779,000

6

Chống sét 96kV, polymer, đế cách điện, TE

BOW-PCA3E96L21E1M8

       25,465,000

7

Chống sét 72kV, polymer, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

BOW-PCA3E72L21E1M8-5

       33,980,000

8

Chống sét 45kV, polymer, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

BOW-PCA2E-45L21E1M8-5

       30,992,000

9

Chống sét 42kV, polymer, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

BOW-PCA3-42L21E1M8-5

       28,670,000

10

Chống sét 24kV, polymer, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE

BOW-PCA1-24L21E1M8-5

       25,521,000

Liên hệ để có chiết khấu tốt nhất!

mô tả

  • Nội dung mô tả
  • tài liệu

    Hồ Chí Minh

    Hà Nội