Hotline: O9!222448!/0932797118

Kẹp cực Dong Hae/ Hàn Quốc

Mã sản phẩm:
Kẹp cực Donghae/ Hàn Quốc

Chi tiết

Dong Hae thành lập năm 1994 tại Hàn Quốc chuyên sản xuất kẹp cực, phụ kiện đấu nối cao thế

mô tả

  • Kẹp cực Donghae/ Hàn Quốc
  • Kẹp cực Donghae/ Hàn Quốc
  • tài liệu

    Hồ Chí Minh

    Hà Nội