Hotline: O9!222448!/0932797118

Khung Phân Pha Hendrix

Mã sản phẩm:
Marmon Utility có hơn 200 năm kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt, tư vấn kỹ thuật cho dây cáp điện, cách điện. Công việc của chúng tôi là cải tiễn, hỗ trợ hạ tầng điện tại các nước trên thế giới. Hendrix, một thương hiệu con của Marmon đã phát minh ra hệ thống khánh phân pha 50 năm trước và đang cung cấp những đường dây tin cậy nhất trên thế giới.

Chi tiết

Khánh Phân Pha Hendrix <Marmon Utility LLC >

Marmon Utility có hơn 200 năm kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt, tư vấn kỹ thuật cho dây cáp điện, cách điện. Công việc của chúng tôi là cải tiễn, hỗ trợ hạ tầng điện tại các nước trên thế giới. Hendrix, một thương hiệu con của Marmon đã phát minh ra hệ thống khánh phân pha 50 năm trước và đang cung cấp những đường dây tin cậy nhất trên thế giới.

 

mô tả

  • Marmon Utility có hơn 200 năm kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt, tư vấn kỹ thuật cho dây cáp điện, cách điện. Công việc của chúng tôi là cải tiễn, hỗ trợ hạ tầng điện tại các nước trên thế giới. Hendrix, một thương hiệu con của Marmon đã phát minh ra hệ thống khánh phân pha 50 năm trước và đang cung cấp những đường dây tin cậy nhất trên thế giới.
  • tài liệu

    Hồ Chí Minh

    Hà Nội